XXXVII ÜLEMAAILMSE NOORTEPÄEVA AMETLIK PALVE

Külaskäigu Neitsi Maarja,
kes Sa asusid teele ja ruttasid mäkke Eliisabeti juurde,
juhi ka meid kõigi nende juurde, kes ootavad,
et viiksime neile elava Evangeeliumi –
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja ja meie Issanda!
Me läheme rutuga, viivitamata ja teelt kõrvale kaldumata,
valmisoleku ja rõõmuga.
Me läheme rahuga, sest kellel on Kristus, sellel on rahu,
ja tõeline heaolu peitub heategudes.
Külaskäigu Neitsi Maarja,
Sinu juhatusel saab sellest Noortepäevast aeg,
mil võtame üheskoos vastu Kristust, nagu võtsid kord Sina.
Aita meid, et see oleks tunnistuse ja jagamise,
vendluse ja tänulikkuse aeg,
mil igaüks meist otsib neid, kes ootavad.
Koos Sinuga läheme edasi sel kokkusaamise teel,
et ka meie maailm võiks saada kokku
vendluses, õigluses ja rahus.
Külaskäigu Neitsi Maarja,
aita meil viia Kristust igaühele,
olles kuulekad Isale ja täis Püha Vaimu armastust.

© Copyright - Katoliku Kirik Eestis 2023. Kõik õigused kaitstud.