ÜLEMAAILMSE NOORTEPÄEVA SÜMBOLID

Ülemaailmset Noortepäeva saadavad kaks sümbolit – püha aasta rist ja Salus Populi Romani (Rooma rahva kaitsja) nimeline Jumalaema ikoon. Need sümbolid osutavad Noortepäeva eesmärgile: õppida Jeesust lunastusmüsteeriumis üha sügavamalt tundma ja anda oma elu Jumalaema kaitse alla.

Rist ja ikoon on alati kohal Noortepäeva põhisündmustel, Noortepäeva eel rändavad need aga ringi kohtumist korraldavas riigis.

Alates novembrist 2021 on Noortepäeva rist ja Jumalema ikoon palverännakul Portugali piiskopkondades.

NOORTEPÄEVA RIST

„Armsad noored, püha aasta lõpul usaldan ma teie kätte selle juubeliaasta märgi: Kristuse Risti! Kandke seda läbi maailma märgina Kristuse armastusest inimkonna vastu ning kuulutage kõigile, et üksnes Kristuse surmas ja ülestõusmises võime leida pääsemise ja lunastuse.“
(Püha Johannes Paulus II, Roomas, 22. aprillil 1984)

See puidust rist, mida kutsutakse praegu Ülemaailmse Noortepäeva ristiks, valmistati 1983. aastal lunastuse juubeliaasta (25.03.1983–22.04.1984) alguse tähistamiseks. Püha aasta avamisel kandsid noored selle risti Püha Peetruse basiilikasse, kuhu see jäi kogu juubeliaastaks. Püha Peetruse hauakambri kõrval seistes saatis rist pidustusi ja Vatikani külastavaid palverändureid.

Noored palusid paavsti, et ta annaks pärast püha aasta lõppu risti neile ning Püha Isa täitis nende soovi. Esimesel ülestõusmispühal andis ta püha aasta risti noortele, öeldes: „Ma usaldan teie kätte selle juubeliaasta märgi: Kristuse Risti! Kandke seda läbi maailma märgina Kristuse armastusest inimkonna vastu ning kuulutage kõigile, et üksnes Kristuse surmas ja ülestõusmises võime leida pääsemise ja lunastuse.“

Sellega sai alguse risti rännak läbi maailma, samuti oli see sündmus Ülemaailmse Noortepäeva sõnumitooja. See rist on kohtumine – hetk, mil noored kogevad kõigepealt lunastuse müsteeriumi isiklikult ja viivad seda seejärel maailma, oma sõpradele, pereliikmetele ja kõigile teistele. Sellepärast peetigi esimene Ülemaailmne Noortepäev (ja peetakse tänini noortepäevi piiskopkondades) palmipuudepühal – vahetult enne ülestõusmispühi.

Kõigepealt viisid noored risti San Lorenzo keskusesse, mis on püha Johannes Paulus II asutatud noortekeskus Vatikanis. See on risti alaline asukoht, kust noored selle iga uue rännaku algul välja kannavad. Esmalt läks Noortepäeva rist katoliiklike päevade ajaks Saksamaale (1984), hiljem juba teistesse Euroopa riikidesse. 1987. aastal toimus Buenos Aireses teine Ülemaailmne Noortepäev. See oli esimene Noortepäev väljaspool Euroopat ning ka rist viidi esimest korda Euroopast välja. Praeguseks on Noortepäeva rist viibinud kõigil mandritel, sealhulgas riikides, mis seisavad silmitsi sõja ja konfliktidega. Noored on selle kaasa võtnud pühamutesse ja usulistele üritustele, aga ka sellistesse kohtadesse, kus on vaja jõulist usutunnistust. Noortepäeva risti ees on peetud palvusi nii New Yorkis toimunud Maailma Kaubanduskeskuse (World Trade Centre) rünnakute ajal kui ka verise kodusõja tagajärgedega hädas olevas Rwanda Vabariigis. See rist on külastanud nii ÜRO peakorterit kui ka väikeseid koole, haiglaid ja vanglaid.

SALUS POPULI ROMANI NIMELINE JUMALAEMA IKOON

Salus Populi Romani nimeline Jumalaema ikoon on üks enim austatud Neitsi Maarja kujutisi. Nimi „Rooma rahva kaitsja“ on pärit 6. sajandi lõpust, mil Rooma elanikkond kannatas raske katkuepideemia käes. Aastal 590 kandis paavst Gregorius Suur seda Maarja pilti protsessioonil, paludes, et Maarja linna päästaks. Siis nägi ta taevas inglit, kes kattis kinni oma karistusemõõga. Varsti pärast seda epideemia lõppes.

Praegu hoitakse Salus Populi Romani ikooni Roomas Santa Maria Maggiore basiilikas. See on basiilika, kuhu tuleb palju palverändureid paljude palveintentsioonidega. Ka paavst Franciscusel on kombeks alustada ja lõpetada oma apostellikud reisid just selles basiilikas.

Jumalaema ikoon toodi Noortepäevale esimest korda 2000. aastal. Kolm aastat hiljem innustas Johannes Paulus II noori Maarja kaudu Jeesusele lähenema. Oma sõnumis 2003. aasta Noortepäevaks ütles ta: „Maarja anti teile selleks, et aidata teil astuda Jeesusega ehtsamasse ning isiklikumasse suhtesse. Oma eeskujuga õpetab Maarja teid Teda armastusega silmitsema, sest Tema on meid enne armastanud.“ Sellel kohtumisel andis paavst noortele ikooni koopia, et see rändaks koos ristiga läbi maailma.

 „Teadke, et rasketel aegadel, mida kõik kogevad, ei ole te üksi: nii nagu Jeesus andis risti jalamil oma Ema Johannesele, annab ta oma Ema ka teile, et ta teid oma heldusega lohutaks.“
(Püha Johannes Paulus II, sõnum 2003. aasta Ülemaailmseks Noortepäevaks)

© Copyright - Katoliku Kirik Eestis 2023. Kõik õigused kaitstud.