KES VÕIVAD NOORTEPÄEVAL OSALEDA?

  • Noortepäev on mõeldud kõigile noortele kõikjalt maailmast.
  • Eesti grupiga saavad Noortepäevale tulla 15-30 aastased noored.
  • Kuigi Noortepäeva korraldab katoliku Kirik, on teretulnud kõik noored hoolimata usutunnistusest.
  • Osaleda on võimalik ka erivajadustega noortel.
  • Alaealistel on osalemiseks vaja lapsevanema või eestkostja kirjalikku nõusolekut.
© Copyright - Katoliku Kirik Eestis 2023. Kõik õigused kaitstud.